27 maart 2023
Home » Zakelijk Incassobureau Inschakelen

Zakelijk Incassobureau Inschakelen

Zakelijk Incassobureau Inschakelen ZZp en MKB

Waarom kunt en veilig en vertrouwd JIG als zakelijk incassobureau voor ZZP en MKB inschakelen?

JIG is een Full Service Incassobureau. Ons kantoor behandelt zakelijke vorderingen van A tot Z. Dus van inleidende sommatie tot procedure bij de rechter en van vonnis door de rechter naar executie bij de deurwaarder.

Wij zijn meer dan 12 jaar in en voor de directe regio Van Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Valkenswaard en Weert werkzaam voor uiteenlopende bedrijven. Dat kunnen zelfstandig ondernemers (zzp) zijn dan wel bedrijven (mkb).

Ook buiten de regionale gebieden zijn wij in toenemende mate actief. Daarbij steunend op een sterk nationaal netwerk van Legal Partners. Onze incasso-dekking is landelijk. Wij treden dus op voor bedrijven uit heel Nederland. Daarbij maakt het niet uit bij welk bedrijf in Nederland uw vordering openstaat.

Onze opdrachtgevers komen uit diverse sectoren. Denk aan de sectoren Engineering, Industrie en Techniek, ICT, Transport, Bouw, Agrarisch, Verhuur, Entertainment, Facilitair, Medische Sector en Hulpverlening, alsook juridische professionals, waaronder advocaten, notarissen en juristenkantoren.

Door JIG als uw incassobureau in te schakelen heeft u 1 professioneel aanspreekpunt. Bovendien controleren wij de kosten van deurwaarders en sturen wij deurwaarders en advocaten aan bij het innen van uw vordering.

 

Waarom Incassobureau Inschakelen?

Simpel. Uw klant dwingt u tot het inschakelen van een incassobureau. Er zijn afspraken gemaakt op basis van vertrouwen. Soms zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in bijvoorbeeld algemene voorwaarden, offertes of contracten, maar vaak ook niet. Dat laatste is veelal het geval bij handel tussen zzp’s of bepaalde sectoren (bijv. agrarische sector). Het vertrouwen is door uw klant geschaad door niet tijdige betaling. En, dit terwijl u wel conform afspraak gepresteerd hebt.

Een praktische reden voor het inschakelen van een professioneel incassobureau als incasso-partner is ontzorging. U wilt als ondernemer of bedrijf uw handen vrij hebben om met uw core business bezig te zijn. U besteedt liever uw kostbare tijd aan een klus waar u voldoening uit haalt dan wel het werven van nieuwe klanten.

Een prima reden om het tijdrovende proces van invordering over te dragen aan een partij die niets anders doet. U doet wat u wilt doen, en wij doen waar wij goed in zijn: zakelijke invordering.

 

Zakelijk Incassobureau Inschakelen voor ZZP en MKB

Wanneer Incassobureau Inschakelen?

U dient een opeisbare vordering (factuur) te hebben. Een factuur is doorgaans opeisbaar indien de toepasselijke betaaltermijn is overschreden. Daarenboven geldt als uitgangspunt geldt daarbij dat uw klant is verzuim moet zijn.

Een particuliere klant is pas in verzuim indien de wettelijke termijn van een ingebrekestelling (14-dagenbrief) is overschreden. In zakelijke verhoudingen (b2b) treedt verzuim reeds op bij overschrijding van de geldende betalingstermijn. Over het algemeen worden wel eerst herinneringen verstuurd in het kader van klantvriendelijkheid.

Ten aanzien van betaaltermijnen geldt soms een wettelijke dan wel contractuele basis. Lees daartoe het artikel over betaaltermijnen. Zo weet u wat rechtens geldt in uw situatie.

Wanneer Niet Incassobureau Inschakelen?

  • Indien U een particuliere klant heeft en geen ingebrekestelling hebt gestuurd. Naar particulieren (consumenten) heet zo’n brief Veertiendagenbrief. Bekijk hier een voorbeeld.
  • Indien u geen schriftelijke herinnering naar uw zakelijke klant hebt gestuurd. Hoewel toegestaan, achten wij het niet klantvriendelijk om zonder te herinneren direct een incassobureau in te schakelen. Informeer eerst wat er speelt en waarom er niet betaald wordt. Probeer samen een oplossing te construeren.
  • Indien er geen opeisbare vordering is. Uw vordering moet juridisch afdwingbaar zijn, zonder deze voorwaarde is een incasso-traject niet toegestaan.
  • Indien u reeds ter zake van dezelfde vordering een incassobureau hebt ingeschakeld en dit niet tot betaling heeft geleid. Stap direct door naar een deurwaarder.
  • Er een vonnis van een rechter ligt en deze afgedwongen dient te worden. Stap direct door naar een deurwaarder.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial