Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden.  De WHOA is bedoeld om een faillissement te voorkomen.  De wet is ontstaan vanuit de behoefte om ondernemingen in financiële problemen buiten faillissement meer armslag te geven om te reorganiseren door schuldeisers te verplichten mee te werken aan een onderhands dwangakkoord.

Dwangakkoord

Een dwangakkoord is uitermate geschikt voor bedrijven die nog wel goede omzet draaien, maar desondanks toch in de knel gekomen zijn door een grote schuldenberg, tegenvallende omzet als gevolg van de huidige corona crisis en dure contractuele verplichtingen. Al die problemen kunnen in één keer worden gesaneerd.

Ratio

De gedachte daarbij is dat er een vergelijking moet worden gemaakt tussen de situatie zoals die voor de betrokkenen zou zijn in geval van faillissement en de situatie zoals die kan worden bewerkstelligd met een beroep op de WHOA. In algemene zin moet er daarbij vanuit worden gegaan dat er vaak veel meer reorganisatiewaarde (herstructurering) kan worden behaald buiten faillissement dan bij afwikkeling in faillissement.

Voordelen van de herstructurering via de WHOA:

  1. Schulden bij de bank (lening, rc krediet) kunnen worden afgekocht.
  2. Schulden bij de belastingdienst (loonheffingen, BTW) kunnen worden afgekocht.
  3. Schulden aan crediteuren (leveranciers) kunnen worden afgekocht.
  4. En u kunt alle schuldeisers (bank, belastingdienst, crediteuren) dwingen akkoord te gaan met uw voorstel.
  5. U kunt nieuwe voorwaarden afdwingen voor een bestaande zakelijke hypotheek.
  6. U kunt een huurovereenkomst ontbinden of nieuwe (betere) afspraken maken.
  7. U kunt leaseovereenkomsten ontbinden of gunstiger voorwaarden afspreken.
  8. U kunt een afkoelingsperiode inroepen (4 tot 8 mnd) zodat geen faillissement kan worden uitgesproken.

Al met al zijn de schuldeisers daar ook bij gebaat, zo is de gedachte. Zeker in de huidige tijd waarin Corona en de Oorlog in Oekraïne veel ondernemingen financieel hard raakt kan de WHOA uitkomst bieden om de schulden van levensvatbare ondernemingen te saneren.

WHOA

Herstructureringsdeskundige

Op grond van de WHOA kan aan crediteuren en aandeelhouders een akkoord worden aangeboden door de onderneming of een door de rechter (op verzoek van schuldeisers) aangewezen herstructureringsdeskundige. Als een herstructureringsdeskundige wordt aangewezen, verliest u als schuldenaar niet uw beschikkingsbevoegdheid. U blijft dus bevoegd zelfstandig de onderneming te vertegenwoordigen, activa te verkopen en betalingen te doen. Het aanbieden van een akkoord loopt via de herstructureringsdeskundige.

Een verzoek tot het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige wordt toegewezen als de onderneming in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij haar schulden niet meer zal kunnen betalen. De rechtbank kan deskundigen benoemen om te onderzoeken of dit het geval is. Als het verzoek is ingediend door de schuldenaar zelf of wordt gesteund door de meerderheid van de crediteuren, wordt het verzoek in ieder geval toegewezen.

Zodra de rechtbank een herstructureringsdeskundige heeft aangewezen mag de ondernemer geen akkoord meer zelf aanbieden. Hij mag wel een akkoord voorbereiden en de herstructureringsdeskundige vragen om dit aan crediteuren en aandeelhouders voor te leggen.