Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden.  De WHOA is bedoeld om een faillissement te voorkomen.  De wet is ontstaan vanuit de behoefte om ondernemingen in financiële problemen buiten faillissement meer armslag te geven om te reorganiseren door schuldeisers te verplichten mee te … More Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)