Verrekening Factuur

ECLI:NL:RBMNE:2022:818 – Verrekening van onbetaalde factuur i.v.m. herstelwerkzaamheden. Ondeugdelijkheid onvoldoende onderbouwd. Tip! Indien u wilt verrekenen is een deugdelijke onderbouwing van uw stelling dat er ondeugdelijk werk geleverd is cruciaal. Tevens dient herstel door opdrachtnemer niet meer mogelijk te zijn dan wel afgewezen te zijn. Deze case maakt dit duidelijk. Waar gaat het over? Ondeugdelijk … More Verrekening Factuur

Tekortkoming pas na verzuim

Rechtspraak, HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:141 Kernvraag: wanneer is er sprake van een tekortkoming als gevolg van niet-tijdig presteren (niet-nakoming). Volgens eiser is verweerder ingevolge art. 6:83 BW zonder ingebrekestelling in verzuim gekomen. Geschil In het geding is of eiser de overeenkomst tussen partijen met succes buitengerechtelijk heeft ontbonden. Volgens eiser is verweerder ingevolge art. 6:83 … More Tekortkoming pas na verzuim