Geen Verrekening door Schuldeisersverzuim

Rechtspraak, ECLI:NL:RBNHO:2022:3442, Geen Verrekening door Schuldeisersverzuim, aanneming werk; leggen pvc-vloer; gebreken; in de gelegenheid stellen gebreken binnen redelijke termijn weg te nemen; voorstellen aannemer afgewezen; schuldeisersverzuim. Eiseres is QProjects en doet een beroep op betalingsverzuim. Gedaagde is een particulier/consument. Gedaagde beroept zich op verrekening factuur i.v.m geleden schade als gevolg noodzakelijk herstel. Rechter zoomt in … More Geen Verrekening door Schuldeisersverzuim

Verrekening Onbetaalde Factuur

Rechtspraak, ECLI:NL:RBLIM:2021:322 – Verrekening Onbetaalde Factuur. Rechtbank Limburg, 13-01-2021 / 8737634 CV EXPL 20-4178 – Onbetaalde factuur. Verrekening. Deugdelijke werkzaamheden eiser en duidelijke onderbouwing gemaakte afspraken door eiser. Vergoeding Incassokosten door Gedaagde. Afwijzing vergoeding juridische kosten incassobureau in navolging van artikelen 237 tot en met 240 Rv. Feiten Gedaagde in deze zaak heeft eiser ingehuurd … More Verrekening Onbetaalde Factuur

Verrekening Factuur

ECLI:NL:RBMNE:2022:818 – Verrekening van onbetaalde factuur i.v.m. herstelwerkzaamheden. Ondeugdelijkheid onvoldoende onderbouwd. Tip! Indien u wilt verrekenen is een deugdelijke onderbouwing van uw stelling dat er ondeugdelijk werk geleverd is cruciaal. Tevens dient herstel door opdrachtnemer niet meer mogelijk te zijn dan wel afgewezen te zijn. Deze case maakt dit duidelijk. Waar gaat het over? Ondeugdelijk … More Verrekening Factuur