Verjaring Factuur

Als schuldeiser kunt u een openstaande factuur niet eeuwig incasseren. Een factuur is (als onderdeel van een rechtsvordering) onderhevig aan verjaring. Daarmee heeft iedere factuur een uiterste houdbaarheidsdatum. Gevolgen Verjaring  Wanneer de verjaringstermijn van uw openstaande factuur is verstreken, vervalt het recht om betaling van een vordering te eisen. Anders gesteld, het recht op incasso … More Verjaring Factuur