Tekortkoming pas na verzuim

Rechtspraak, HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:141 Kernvraag: wanneer is er sprake van een tekortkoming als gevolg van niet-tijdig presteren (niet-nakoming). Volgens eiser is verweerder ingevolge art. 6:83 BW zonder ingebrekestelling in verzuim gekomen. Geschil In het geding is of eiser de overeenkomst tussen partijen met succes buitengerechtelijk heeft ontbonden. Volgens eiser is verweerder ingevolge art. 6:83 … More Tekortkoming pas na verzuim