Stelplicht geleden schade door meetfout makelaar

Rechtspraak, ECLI:NL:HR2021:1842 Kern: Stelplicht geleden schade door meetfout makelaar. Het gaat in opgemelde zaak om de vraag of de koper van een woning schade heeft geleden door de makelaar van de verkoper de woonoppervlakte verkeerd heeft opgemeten.  Meetfout Makelaar Uit vaste rechtspraak volgt dat een NVM-makelaar onzorgvuldig handelt wanneer hij de verplichte meetinstructie niet naleeft. … More Stelplicht geleden schade door meetfout makelaar