Paulianeus of onrechtmatig handelen in zicht van faillissement?

Rechtspraak, ECLI:NL:RBROT:2022:2771 . Paulianeus en onrechtmatig handelen door huisadvocaat in zicht van mogelijk faillissement? Vordering terugbetaling van voldane facturen door curatoren. Beknopte beschrijving zaak Royal Imtech is in 2014 failliet verklaard. Er is sprake van een groot boedeltekort. (Onder andere) veel concurrente schuldeisers van Royal Imtech zijn onbetaald gebleven. DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK N.V. (hierna: … More Paulianeus of onrechtmatig handelen in zicht van faillissement?