Verrekening Onbetaalde Factuur

Rechtspraak, ECLI:NL:RBLIM:2021:322 – Verrekening Onbetaalde Factuur. Rechtbank Limburg, 13-01-2021 / 8737634 CV EXPL 20-4178 – Onbetaalde factuur. Verrekening. Deugdelijke werkzaamheden eiser en duidelijke onderbouwing gemaakte afspraken door eiser. Vergoeding Incassokosten door Gedaagde. Afwijzing vergoeding juridische kosten incassobureau in navolging van artikelen 237 tot en met 240 Rv. Feiten Gedaagde in deze zaak heeft eiser ingehuurd … More Verrekening Onbetaalde Factuur