Paulianeus of onrechtmatig handelen in zicht van faillissement?

Rechtspraak, ECLI:NL:RBROT:2022:2771 . Paulianeus en onrechtmatig handelen door huisadvocaat in zicht van mogelijk faillissement? Vordering terugbetaling van voldane facturen door curatoren. Beknopte beschrijving zaak Royal Imtech is in 2014 failliet verklaard. Er is sprake van een groot boedeltekort. (Onder andere) veel concurrente schuldeisers van Royal Imtech zijn onbetaald gebleven. DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK N.V. (hierna: … More Paulianeus of onrechtmatig handelen in zicht van faillissement?

Klant Failliet? Wat Nu?

Kan uw klant niet langer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan zal hij failliet worden verklaard. Daartoe wordt een faillissementsprocedure bij de rechtbank gestart. Maar wat als uw klant u nog moet betalen? Een sommatie versturen heeft dan niet veel zin. Ook beslaglegging behoort niet langer tot de mogelijkheden. Dit artikel gaat in op de gevolgen … More Klant Failliet? Wat Nu?