Mag rechter in B2B-relatie bedongen incassokosten ambtshalve matigen?

HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1868 – Matiging Incassokosten: Mag rechter in b2b-relatie bedongen incassokosten ambtshalve matigen? Inperking contractuele vrijheid zakelijke overeenkomsten. Inperking Contractuele Vrijheid? Deze rechtszaak beantwoord de vraag of een rechter incassokosten ambtshalve mag matigen welke door partijen bedongen zijn in een zakelijke relatie (b2b). Indien deze vraag met ‘ja’ beantwoord wordt (in casu het … More Mag rechter in B2B-relatie bedongen incassokosten ambtshalve matigen?

Geen vergoeding buitengerechtelijke incassokosten

Rechtspraak, ECLI:NL:RBROT:2021:3149 , Gemachtigde eiseres heeft 14-dagenbrief ten onrechte naar het oude adres gestuurd. Welke rechtsgevolgen? Geen vergoeding buitengerechtelijke incassokosten? Geschil De kantonrechter stelt vast dat [gedaagde] de verschuldigdheid van de hoofdsom niet heeft betwist, maar dat hij het niet eens is met de bijkomende kosten, omdat hij de brieven van Evides niet heeft ontvangen en … More Geen vergoeding buitengerechtelijke incassokosten