Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap?

    Rechtspraak, Cassatie ECLI:NL:HR:2022:852 Inhoudsindicatie Inbreng perceel grond in commanditaire vennootschap. Is sprake van inbreng economische eigendom en deelt vennoot bij uittreden mee in waardevermeerdering van perceel? Uitleg C.V.-akte; Haviltex-criterium. Kernvraag: Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap? Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:1188, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2020:2967, … More Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap?

Verhouding Overeenkomst en Bovag-voorwaarden

Rechtspraak, ECLI:NL:RBGEL:2020:3705, Verhouding Overeenkomst en Algemene Bovag-voorwaarden, Financial lease overeenkomst auto. Drie partijen, kredietaanbieder, klant en dealer. Eigendom auto ten tijde van faillissement klant? Haviltex. Eigendomsvoorbehoud. Overeenkomst van huurkoop, artikel 7:84 lid 3 onder b BW. Voorrang partijen-overeenkomst op algemene Bovag-voorwaarden. Feiten Op 16 maart 2017 sluiten BMW (Kredietaanbieder), Ponti 16 (Klant) en Automobielbedrijf Bert … More Verhouding Overeenkomst en Bovag-voorwaarden