Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap?

    Rechtspraak, Cassatie ECLI:NL:HR:2022:852 Inhoudsindicatie Inbreng perceel grond in commanditaire vennootschap. Is sprake van inbreng economische eigendom en deelt vennoot bij uittreden mee in waardevermeerdering van perceel? Uitleg C.V.-akte; Haviltex-criterium. Kernvraag: Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap? Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:1188, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2020:2967, … More Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap?