Cumulatie boetes en dwangsommen

Rechtspraak, Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:571, Inhoudsindicatie: Koopovereenkomst OG tussen twee professionele partijen. Cumulatie boete wegens niet-nakoming en boete wegens ontbinding en cumulatie boetebedingen en verbeurde dwangsommen. Geen matiging, mede door handelswijze schuldenaar. Vordering Staedion heeft in eerste aanleg, samengevat en zakelijk weergegeven, hoofdelijke veroordeling van Jomo c.s. gevorderd tot betaling aan Staedion van: i) € 2.164.500,00 zijnde de contractuele boete van drie promille van … More Cumulatie boetes en dwangsommen