Aansprakelijkheid Hoofdaannemer en Onderaannemer

In dit artikel bespreken wij de aansprakelijkheid van hoofdaannemer en onderaannemer. Meer in het bijzonder wordt de vraag beantwoord wie aansprakelijk is in de bouw bij fouten van een onderaannemer. Is dat de onderaannemer zelf of de hoofdaannemer? In Nederland geldt de hoofdregel dat een opdrachtgever in beginsel zijn directe contractpartij dient aan te spreken … More Aansprakelijkheid Hoofdaannemer en Onderaannemer

Uitleg termijn artikel 23 lid 3 Wet Bpf 2000

Rechtspraak, HR 21 mei, ECLI:NL:HR:2021:754 – Uitleg termijn artikel 23 lid 3 Wet Bpf 2000. Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap. Pensioenfonds heeft (voormalig) bestuurder op grond van art. 23 Wet Bpf 2000 aansprakelijk gesteld voor niet afgedragen pensioenpremies. Ter beoordeling in deze zaak is de aansprakelijkheid van (gewezen) bestuurder voor het niet-afdragen pensioenpremies (art. 23 Wet Bpf … More Uitleg termijn artikel 23 lid 3 Wet Bpf 2000