Geen ingebrekestelling bij B2B-incasso

Indien een klant een factuur niet (tijdig) betaalt doet zich de vraag voor hoe te handelen als schuldeiser. Daarbij dient u als zakelijk schuldeiser een onderscheid te maken tussen invordering bij particuliere klanten (b2c) en invordering bij zakelijke klanten (b2b). Hoofdregel Als hoofdregel geldt dat een schuldeiser verplicht is een ingebrekestelling te sturen als de … More Geen ingebrekestelling bij B2B-incasso

Incassohandeling na 14-dagenbrief?

Rechtspraak, ECLI:NL:HR:2014:1405, Conclusie. Kern: Als een schuldeiser de in art. 6:96 lid 6 BW bedoelde veertiendagenbrief aan de schuldenaar heeft gestuurd, zijn bij uitblijven van de betaling binnen de termijn van 14 dagen de genormeerde buitengerechtelijke incassokosten door de schuldenaar (consument) verschuldigd. Worden incassokosten direct verschuldigd na 14-dagenbrief of is een nadere incassohandeling daarvoor vereist? Kantonrechter De … More Incassohandeling na 14-dagenbrief?

Aanbeveling Veertiendagenbrief

Bron: rechtspraak.nl , Aanbeveling n.a.v. het BIK-overleg op 19 januari 2017, Minimale termijn, Voorstel formulering. Aanbeveling over de Veertiendagenbrief   De beantwoording van diverse prejudiciële vragen over de veertiendagenbrief van art. 6:96 lid 6 BW door de Hoge Raad in zijn arrest van 25 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2704) heeft tot veel vragen van deurwaarders geleid. Het … More Aanbeveling Veertiendagenbrief

Termijn Veertiendagenbrief

ECLI:NL:RBMNE:2016:1575 Rechtbank Midden-Nederland, Tussenvonnis. Termijn veertiendagenbrief. Datum uitspraak 23-03-2016   Inhoudsindicatie Prejudiciële vragen over de buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Inhoud en moment van ontvangst veertiendagenbrief. Stel- en bewijsplicht. Reparatie van onjuiste veertiendagenbrief mogelijk? Verstek of tegenspraak. Feiten Op 25 maart 2014 heeft [gedaagde] een tandheelkundige behandeling ondergaan bij [naam tandprothetische praktijk] . Deze zorgverlener heeft zijn vordering op [gedaagde] … More Termijn Veertiendagenbrief