Aansprakelijkheid Hoofdaannemer en Onderaannemer

In dit artikel bespreken wij de aansprakelijkheid van hoofdaannemer en onderaannemer. Meer in het bijzonder wordt de vraag beantwoord wie aansprakelijk is in de bouw bij fouten van een onderaannemer. Is dat de onderaannemer zelf of de hoofdaannemer? In Nederland geldt de hoofdregel dat een opdrachtgever in beginsel zijn directe contractpartij dient aan te spreken … More Aansprakelijkheid Hoofdaannemer en Onderaannemer

Stelplicht geleden schade door meetfout makelaar

Rechtspraak, ECLI:NL:HR2021:1842 Kern: Stelplicht geleden schade door meetfout makelaar. Het gaat in opgemelde zaak om de vraag of de koper van een woning schade heeft geleden door de makelaar van de verkoper de woonoppervlakte verkeerd heeft opgemeten.  Meetfout Makelaar Uit vaste rechtspraak volgt dat een NVM-makelaar onzorgvuldig handelt wanneer hij de verplichte meetinstructie niet naleeft. … More Stelplicht geleden schade door meetfout makelaar