Mag rechter in B2B-relatie bedongen incassokosten ambtshalve matigen?

HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1868 – Matiging Incassokosten: Mag rechter in b2b-relatie bedongen incassokosten ambtshalve matigen? Inperking contractuele vrijheid zakelijke overeenkomsten. Inperking Contractuele Vrijheid? Deze rechtszaak beantwoord de vraag of een rechter incassokosten ambtshalve mag matigen welke door partijen bedongen zijn in een zakelijke relatie (b2b). Indien deze vraag met ‘ja’ beantwoord wordt (in casu het … More Mag rechter in B2B-relatie bedongen incassokosten ambtshalve matigen?