Rookmeldersplicht

Rookmeldersplicht Het is sinds 1 juli 2022 wettelijk verplicht om in een woning op elke verdieping een rookmelder te hebben uit oogpunt van (brand)veiligheid. Het kan voorkomen dat huurder niet meewerkt aan het plaatsen van rookmelders, bijvoorbeeld door de toegang tot het pand te verbieden dan wel niet te reageren op verzoeken tot plaatsing vanuit … More Rookmeldersplicht

Contractuele Boete Huurrecht

Dit artikel bespreekt de contractuele boete binnen het huurrecht. Waarom bestaat een dergelijk beding eigenlijk en in welke gevallen wordt een contractuele boete gevorderd? En, hoe verhoudt zich een boetebeding tot buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente ex artikel 6:119 BW? Uitleg werking artikel 6:92 lid 2 BW. ROZ-modellen Binnen het huurrecht is veelal sprake van … More Contractuele Boete Huurrecht

Boetebeding Huurovereenkomst

ROZ-Boetebeding In model-huurovereenkomsten, ook wel te kwalificeren als ROZ-modellen,  is meestal een boetebeding opgenomen. In dat geval bepaalt de huurovereenkomst dat de huurder een boete verschuldigd is aan verhuurder bij te late betaling, onderverhuur, het telen van hennep of andere handelingen in strijd met de huurovereenkomst. Het boetebeding – en met name het incasseren daarvan … More Boetebeding Huurovereenkomst

Opzegging Bedrijfsruimte

Opzegging Bedrijfsruimte wegens dringend eigen gebruik – ECLI:NL:HR:2022:494 Beschrijving: Deze zaak gaat over een verhuurder die zijn Amsterdamse pand uit de verhuur wil halen om er zelf een hotel te beginnen. Achterliggend motief: het genereren van meer geld/rendement. De huidige huurder runt eveneens een hotel en wil geenszins vertrekken uit het gehuurde pand. Wie krijgt … More Opzegging Bedrijfsruimte