Paulianeus of onrechtmatig handelen in zicht van faillissement?

Rechtspraak, ECLI:NL:RBROT:2022:2771 . Paulianeus en onrechtmatig handelen door huisadvocaat in zicht van mogelijk faillissement? Vordering terugbetaling van voldane facturen door curatoren. Beknopte beschrijving zaak Royal Imtech is in 2014 failliet verklaard. Er is sprake van een groot boedeltekort. (Onder andere) veel concurrente schuldeisers van Royal Imtech zijn onbetaald gebleven. DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK N.V. (hierna: … More Paulianeus of onrechtmatig handelen in zicht van faillissement?

Kan curator automatische incasso ná faillissement terugvorderen?

Rechtspraak, HR 28 januari 2022 – ECLI:NL:HR:2022:80 Kernvraag: Kan een curator een voltooide automatische incasso ná uitspreken van een faillissement alsnog terugvorderen? De Feiten Bij vonnis van 2 oktober 2012 is Bleiswijk Boeketservice B.V. (hierna: BB)  in staat van faillissement verklaard met aanstelling van de curator als zodanig. Op 3 oktober 2012 is vanaf de … More Kan curator automatische incasso ná faillissement terugvorderen?

Aanvraag Faillissement

Indien het sturen van aanmaningen (sommaties) alsmede de inzet van een incassobureau niet leidt tot betaling van uw zakelijke klant, kunt u besluiten tot het aanvragen van het faillissement van uw klant. Maar, is het aanvragen van een faillissement eigenlijk wel opportuun en/of aan te bevelen? Welke risico’s loopt u indien u als schuldeiser een … More Aanvraag Faillissement

Klant Failliet? Wat Nu?

Kan uw klant niet langer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan zal hij failliet worden verklaard. Daartoe wordt een faillissementsprocedure bij de rechtbank gestart. Maar wat als uw klant u nog moet betalen? Een sommatie versturen heeft dan niet veel zin. Ook beslaglegging behoort niet langer tot de mogelijkheden. Dit artikel gaat in op de gevolgen … More Klant Failliet? Wat Nu?