Betaaltermijn Facturen

Aanscherping Betaaltermijn Facturen

Niet zo lang geleden zijn de regels rondom de betalingstermijnen van facturen aangescherpt. Dit is gebeurd omdat vooral grote bedrijven in veel situaties lange termijnen hanteerden, soms wel tot 90 dagen. Door de wettelijke aanscherping zijn kleinere bedrijven beter beschermd.

Maar wat geldt dan nu als betaaltermijn van facturen? Hoog tijd om e.e.a. dadelijk en overzichtelijk op een rijtje te zetten.

Betaaltermijn Facturen

Verkeerde Basis

Veel ondernemers regelen hun betaaltermijn van facturen niet vooraf middels overeenkomst (of offerte). Zij zijn in de veronderstelling dat het middels factuurverzending achteraf melden van de betaaltermijn afdoende is. Vooral kleine bedrijven en zzp’ers werken zo. Dat zien wij in de dagelijkse praktijk aan de lopende band.

Deze werkwijze is echter onjuist. Het enkel vermelden van een betaaltermijn op de factuur is NIET rechtsgeldig. Dit heeft tot gevolg dat de gehanteerde factuurtermijn niet bindend is voor de klant. De termijn is juridisch niet afdwingbaar

Uitzondering hierop zijn lopende handelsrelaties. Via de vorige (reeds betaalde) factuur wordt alsnog de betreffende betalingstermijn van kracht. Regel dus altijd vooraf uw betaaltermijnen en zorg dat hierover een schriftelijk akkoord bestaat met uw klant.

Consumentenovereenkomst (b2c)

Er is geen wettelijke betaaltermijn als u met consumenten (particulieren) handelt. Als bedrijf mag u dus zelf een eigen betaaltermijn hanteren.

Dit moet wel een redelijke termijn zijn. Dat eist de wet. Meestal komt dit neer op 14 dagen.

U zet het beste de gehanteerde termijn in het contract of uw algemene voorwaarden.

Zakelijke overeenkomst (b2b)

Een overeenkomst tussen twee bedrijven kent een wettelijke betalingstermijn. Bedrijven moeten in onderling verband binnen 30 dagen facturen betalen. Hiervan mag contractueel worden afgeweken. Zie art. 6:119a lid 2 BW.

Een langere termijn hanteren (max. 60 dagen) is mogelijk, mits afgesproken.

Nog langer kan ook, mits de termijn niet kennelijk onbillijk wordt (6:119a lid 5 BW).

Grote Ondernemingen

Levert een zzp’er of mkb-bedrijf aan grote ondernemingen? Dan geldt een wettelijke termijn van 30 dagen. Dit is dwingend recht en hier kan dus contractueel niet van worden afgeweken. Ook niet indien beide contractpartijen dit willen. 

Overheid

Overheden moeten facturen binnen 30 dagen betalen. In zeldzame situaties mag er worden verlengd naar 60 dagen. 

De rijksoverheid gebruikt algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden.