Aanvraag Faillissement

Indien het sturen van aanmaningen (sommaties) alsmede de inzet van een incassobureau niet leidt tot betaling van uw zakelijke klant, kunt u besluiten tot het aanvragen van het faillissement van uw klant.

Maar, is het aanvragen van een faillissement eigenlijk wel opportuun en/of aan te bevelen? Welke risico’s loopt u indien u als schuldeiser een aanvraag doet? En, wat is nodig? Tijd om nader in te gaan op dit juridische fenomeen.

Faillissementsaanvraag

Waarom is een faillissementsaanvraag een krachtig incasso-middel? Een faillissement beperkt uw klant in zijn vrijheid en ontzegt hem ook de vrije toegang tot zijn vermogen. Het faillissement zal in het algemeen tot het einde van de onderneming leiden. Bovendien krijgt de goede naam of imago van de ondernemer een flinke deuk. Het is dan ook doorgaans te verwachten dat de wanbetalende klant bij een faillissementsaanvraag zal proberen dat faillissement te voorkomen. Uw klant gaat zich pro-actief bewegen.

Voorwaarden faillissementsaanvraag

Voor het aanvragen van een faillissement van uw klant mag u niet alleen staan. Er dient nog een schuldeiser met onbetaalde facturen van dezelfde klant bij u bekend te zijn: 1 schuldeiser = geen schuldeiser.

Er hoeft door de aanvrager overigens alleen maar aangetoond te worden (bewijs) dat er meerdere schuldeisers bestaan met openstaande vorderingen. Actieve deelname van andere schuldeisers bij uw procedure is niet vereist.

De aanvraag van het faillissement vindt plaats door een verzoek aan de rechtbank. Dit verzoek kunt u niet zelf doen. Een advocaat is vereist.

De rechtbank in de regio bepaalt na ontvangst van het verzoek een dag voor de inhoudelijke behandeling (zitting). Hoewel inzet van de procedure is om alsnog betaald te krijgen, blijkt het in voorkomende gevallen noodzakelijk zijn door te gaan tot de zitting. In de meeste gevallen zal de schuldenaar contact opnemen met u en/of andere schuldeisers om een minnelijke regeling voor te stellen.

Om niet direct het drukmiddel kwijt te raken, kunt u om uitstel van de inhoudelijke behandeling verzoeken. De behandeling van uw verzoek kan dan tot acht weken aangehouden worden.

Zitting en uitspraak

Komt het dan toch daadwerkelijk tot een zitting, dan kan uw wanbetalende klant zich uitlaten over het verzoek. Het onderzoek door de rechter is niet diepgravend en louter gericht op het vaststellen van het feit of uw klant is opgehouden te betalen. Dit feit wordt vrij snel vastgesteld, waarna de faillietverklaring in het algemeen onontkoombaar is.

Opportuun of niet?

Het aanvragen van een faillissementsaanvraag moet u uitsluitend en alleen gebruiken als laatste redmiddel. Daarnaast moet u de bereidheid hebben om de aanvraag door te zetten tot aan een daadwerkelijk faillissement van uw klant.

Een faillissement betekent dat de curator het initiatief krijgt tot invordering. Daarbij wordt gekeken naar alle schuldeiser en hun hoedanigheid. U bent het initiatief in de inning van uw vordering kwijt. Doorgaans – en dat is de harde realiteit – eindigen de meeste faillissementen met de conclusie dat er onvoldoende baten zijn om de schuldeisers ook maar één euro te voldoen.

Faillissementen hebben verstrekkende gevolgen voor uw klant. De inzet van het pressie-middel moet opportuun zijn alsook redelijk. Probeer altijd eerst via alternatieve (lees: minder ingrijpende) incassomiddelen en/of bemiddeling tot een betaling te komen met uw wanbetalende klant. De aanvraag tot faillissement dient een laatste redmiddel te zijn.